Informacje o awariach

Wszystkie systemy sprawne!

Nie stwierdzono występowania awarii

Chcesz zgłosić awarię?

Skorzystaj z zakładki Kontakt.

Zaplanowane prace, wyłączenia

Nie zaplanowano żadnych prac, nie zaplanowano żadnych wyłączeń.