Dokumentacja 70x API

Dokumentacja zawiera listę funkcji związanych z działaniem usługi API dla konta i numeracji Premium

Wszystkie opcje dostępne są także po zalogowaniu się do Panlu Zarządzania Usługą. Usługa API jest płatna ( 40 zł netto/miesiąc). Nie ma obowiązku korzystania z tej usługi i nie jest ona włączana domyślnie na koncie Partnera. Usługa może Ci się przydać w sytuacji, gdy chcesz poprzez swoją stronę/aplikację kontrolować numerację (dodawać/usuwać/zmieniać przekierowania numeracji Premium), swoje konto, a także m.in billing z rozszerzonymi informacjami. Na tej stronie dowiesz się jak korzystać z API.

W celu właczenia usługi należy wejść do Panelu Zarządzania Usługą z lewego MENU wybrać opcję API. API dla SMS jest bezpłatne włączone dla kazdego klienta, ale nie musisz z niego korzystać. Pełną obsługe obsługę zarówno SMSów, jak i połączeń masz przez Panel Zarzadzania Usługą. Jesli potrzebujesz API dla połączeń, swojego konta uaktywnij je w tym właśnie miejscu. Po aktywacji zostanie Ci przydzielony APIKEY, który zawsze będzie widoczny w tym miejscu. Nie udostępniaj go nigdy nikomu. Jest on tak samo istotny jak Twoje hasło!

Mozliwości jakie daje API 70x poznasz zapoznając sie z dokumentacją. Jesli potrzebujesz innej, lub dodatkowej opcji skontaktuj się z nami poprzez zakładkę Kontakt. Opisz dokładnie co potrzebujesz, a w ciągu max 14 dni (zazwyczaj odbywa się to do 2 dni roboczych (choć statystyka mówi o 2-3 godzinach)) wprowadzimy Twoją funkcjonalność :).

Numery-Premium.PL kontaktują się z Partnerami z adresu IP: 77.237.17.9/32, 77.237.17.10/32 oraz 86.106.91.171/32.

DEFINICJE

  1. Partner – Osoba, która podpisała z Numery-Premium.pl umowę o współpracy w zakresie usług premium;
  2. Użytkownik – Klient Partnera (Osoba dzwoniąca pod uruchomiony przez partnera numer premium, lub wysyłająca sms’a pod uruchomiony przez Partnera numer premium);
  3. Numery-Premium.PL (pisane niezależnie od wielkości liter) – firma Oskar Rybczyński, NIP: 5611550703; REGON: 368710883;
  4. UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Kody odpowiedzi HTTP

API Numery-Premium.PL po wykonaniu każdej opcji zwraca odpowiedni komunikat.

Poprawne kody odpowiedzi

Poprawne kody odpowiedzi API
KOD Status Info
200 OK Zapytanie zostało odebrane prawidłowo i wykonane poprawnie
201 CREATED Zapytanie utworzyło nowy element.
202 ACCEPTED Zapytanie zostało prawidłowo zaakceptowane i wstawione do kolejki.
204 NO CONTENT Zwracany przy prawidłowym usunięciu elementu.

Błędne kody odpowiedzi

Błędne kody odpowiedzi API
KOD Status Info
401 UNAUTHORIZED Brak prawidłowej autoryzacji, lub odpowiednich uprawnień do wykonania akcji.
403 FORBIDDEN Brak uprawnień do danego zasobu.
404 NOT FOUND Nie znaleziono zasobu.
405 METHOD NOT ALLOWED Metoda niedozwolona. Zastosuj się do dokumentacji.
422 UNPROCESSABLE ENTITY Zwracany wraz z informacją o błędach w zasobie.

Numery-Premium.PL API 70x odpowiada zawsze:
{starus:0/1 (0 dla niepowodzenia, 1 jesli wszystko przebiegło ok),message: 'informacja dla użytkownika'}

Ważne informacje (logowanie do API):

Bez względu na funkcję, której chcemy użyć każde zapytanie musi zawierać parametr w formacie:
Wymagany Parametr – Typ Danych – Wyjaśnienie.

Logowanie do API wymagane w każdym wysyłanym elemencie.
Parametr Typ Danych Wyjaśnienie
apikey string znajdziesz go po zalogowaniu w lewym menu zakładka API -> 70x
email string Twój adres email. Znajdziesz go w Panelu Zarzadzania Usługą w lewym MENU zakładka Twoje Dane.

Partner -> Numery-Premium.PL

W API 70x nie wysyłamy żadnych danych do klientów jako pierwsi. Oczekujemy na dane od Partnera. Po otrzymaniu danych od partnera w czasie rzeczywistym zwrócimy odpowiedź.

Funkcja showNumbers

Funkcja showNumbers pokazuje wszystkie numery Premium dostępne/zakupione na koncie Partnera, wraz z numerami podanymi jako numer do przekierowania dla Usługi.

Poniżej znajdziesz listę wymaganych parametrów do obsługi showNumbers w formacie:
Wymagany Parametr – Typ Danych – Wyjaśnienie.

Adres: https://numery-premium.pl/api/prm/voice/showNumbers
Metoda: GET

Przykład zapytanie
$client = new \GuzzleHttp\Client();
$client->request('GET','https://numery-premium.pl/api/prm/voice/showNumbers,[
 'form_params' => [
  'email' => 'email przypisany do konta w Numery-Premium.PL',
  'apikey' => 'apikey otrzymany od Numery-Premium.PL',
]);

Wymagane Parametry

Wymagane Parametry do obsługi funkcji: 'showNumbers'
Parametr Typ Danych Wyjaśnienie
email string Adres email Partnera
apikey string Apikey

Oczekiwany kod odpowiedzi:
200 zapytanie zostało poprawnie wykonane. Szczegółów szukaj w services.
401
email, lub apikey jest nieprawidłowy.
Jeśli inny kod błędu wróć do początku dokumentacji.

Przykładowa poprawna odpowiedź:
{
  "status": 1,
  "services": [
   {
    "premium": "708600001",
    "netto": "3.46",
    "tax": "23",
    "tariff": "6",
    "redirect": {
      "appdata": "number=123456789"
    }
  },
  {
    "premium": "7087000001",
    "netto": "4.00",
    "tax": "23",
    "tariff": "7",
    "redirect": {
      "appdata": "number=601123456"
    }
  }
 ]
}

Gdzie: status => 1 oznacza, że zapytanie zostało prawidłowo przetworzone. W services dostępne są szczegoły Twoich usług takie jak:

Jeśli status inny niż 1 szukaj informacji w message. Zazwyczaj w tym miejscu, jesli kod inny niż 200 wystąpił problem z logowaniem do usługi. Sprawdź czy parametr email, oraz apikey jest prawidłowy, lub czy używasz wspieranej metody.

Przykładowa błedna odpowiedź:
{
  "status": 0,
  "message": "Unauthorized"
}

Funkcja setRedirect

Funkcja setRedirect umożliwa zmianę numeru do przekierowania dla danej usługi.

Poniżej znajdziesz listę wymaganych parametrów do obsługi setRedirect w formacie:
Wymagany Parametr – Typ Danych – Wyjaśnienie.

Adres: https://numery-premium.pl/api/prm/voice/setRedirect/{number}
Metoda: PUT

Przykład zapytanie
$client = new \GuzzleHttp\Client();
$client->request('PUT','https://numery-premium.pl/api/prm/voice/setRedirect/708123456,[
 'form_params' => [
  'email' => 'email przypisany do konta w Numery-Premium.PL',
  'apikey' => 'apikey otrzymany od Numery-Premium.PL',
  'redirect_to_number' => 'nowy numer do przekierowania dla usługi. (Bez +48 czy 00, w formacie 601123456)',
]);

Wymagane Parametry

Wymagane Parametry do obsługi funkcji: 'setRedirect'
Parametr Typ Danych Wyjaśnienie
{number} string Numer Premium bez +48 bez 00 bez spacji np. 7081234567
email string Adres email Partnera
apikey string Apikey
redirect_to_number string Numer do przekierowania rozmów bez +48, bez 00, sam numer w formaci 601123456 Informujemy, że bez kontaktu z Biurem Obsługi Klienta nie ma mozliwości ustawienia numeru spoza Polski, jako numeru do pzrekierowania rozmów.

Dodatkowe Parametry (nie wymagane)

Dodatkowe Parametry do obsługi funkcji: 'setRedirect' (nie wymagane)
Parametr Typ Danych Wyjaśnienie
prezentacja string 'prezentacjaA', lub 'prezentacja' 'prezentacjaA' to prezentacja numerem zastrzeżonym lub +48228966667 (domyślna opcja), lub 'prezentacja' to prezentacja numerem klienta, jeśli Twoje usługi to umożliwiają.
zapowiedz int 0, lub 1 0 bez zapowiedzi, 1 z zapowiedzią. Domyślnie 0. Jeśli 1 pamiętaj, aby wgrać wcześniej stosowną zapowiedź w Panelu Zarządzania Usługą, inaczej zwrócimy kod 422.

Oczekiwany kod odpowiedzi:202 zapytanie zostało wykonane. Szczegółów szukaj w message.

Przykładowa poprawna odpowiedź:
{
  "status": 1,
  "message": "Zmiany w przekierowaniach zapisane poprawnie!"
}

Gdzie: status => 1 oznacza, że zapytanie zostało prawidłowo przetworzone. W message dostępne są dodatkowe informacje.

Jeśli status inny niż 1 szukaj informacji w message. Zazwyczaj w tym miejscu, jesli kod inny niż 202 wystąpił problem z logowaniem do usługi. Sprawdź czy parametr email, oraz apikey jest prawidłowy, lub czy używasz wspieranej metody.

Przykładowa błedna odpowiedź:
{
  "status": 0,
  "message": "Unauthorized"
}

Błedne kody odpowiedzi:
401 email, lub apikey jest nieprawidłowy.
404 Nie znaleziono wskazanego numeru na twoim koncie.
405 Zła metoda.
422 Brak wgranej zapowiedzi, lub szczegółów szukaj w message.
Jeśli inny kod błedu wróc do początku dokumentacji sprawdzając uprzednio czy nie masz oczywistego błędu w swoim kodzie.

Funkcja addNumber

Funkcja addNumber umożliwa dodanie numeru Premium w wybranej taryfie, pod warunkiem wcześniejszego doładowania konta na platformie.

Poniżej znajdziesz listę wymaganych parametrów do obsługi addNumber w formacie:
Wymagany Parametr – Typ Danych – Wyjaśnienie.

Adres: https://numery-premium.pl/api/prm/voice/addNumber/{tariff}
Metoda: POST

Przykład zapytanie
$client = new \GuzzleHttp\Client();
$client->request('GET','https://numery-premium.pl/api/prm/voice/addNumber/5,[
 'form_params' => [
  'email' => 'email przypisany do konta w Numery-Premium.PL',
  'apikey' => 'apikey otrzymany od Numery-Premium.PL',
]);

Wymagane Parametry

Wymagane Parametry do obsługi funkcji: 'addNumber'
Parametr Typ Danych Wyjaśnienie
{tariff} int Taryfa numeru Premium. Min 4 max 8.
email string Adres email Partnera
apikey string Apikey

Oczekiwany kod odpowiedzi:201 Numeru i stanu konta szukaj w message.

Przykładowa poprawna odpowiedź:
{
  "status": 1,
  "message": {
    "number": "708412345",
    "tariff": 4,
    "WalletBalance": 0
  }
}

Gdzie: status => 1 oznacza, że zapytanie zostało prawidłowo przetworzone. W message dostępne są dodatkowe informacje.

Jeśli status inny niż 1 szukaj informacji w message. Zazwyczaj w tym miejscu, jesli kod inny niż 201 wystąpił problem z logowaniem do usługi. Sprawdź czy parametr email, oraz apikey jest prawidłowy, lub czy używasz wspieranej metody.

Przykładowa błedna odpowiedź:
{
  "status": 0,
  "message": "Unauthorized"
}
lub
{
  "status": 0,
  "message": "Brak wystarczających środków na koncie do zakupu usługii. Doładuj konto."
}

Błedne kody odpowiedzi:
401 email, lub apikey jest nieprawidłowy.
422 Szczegoły znajdziesz w messages.
405 Zła metoda.

Funkcja delete

Funkcja delete usunie numer Premium z Twojego konta.

Poniżej znajdziesz listę wymaganych parametrów do obsługi delete w formacie:
Wymagany Parametr – Typ Danych – Wyjaśnienie.

Adres: https://numery-premium.pl/api/prm/voice/delete/{number}
Metoda: DELETE

Przykład zapytanie
$client = new \GuzzleHttp\Client();
$client->request('DELETE','https://numery-premium.pl/api/prm/voice/delete/708123456,[
 'form_params' => [
  'email' => 'email przypisany do konta w Numery-Premium.PL',
  'apikey' => 'apikey otrzymany od Numery-Premium.PL',
]);

Wymagane Parametry

Wymagane Parametry do obsługi funkcji: 'delete'
Parametr Typ Danych Wyjaśnienie
{number} string Numer Premium bez +48 bez 00 bez spacji np. 7081234567
email string Adres email Partnera
apikey string Apikey

Oczekiwany kod odpowiedzi:
204 zapytanie zostało poprawnie wykonane.
401
email, lub apikey jest nieprawidłowy.
404 Sprawdź czy podany {number} na pewno należy do Ciebie.
Jeśli inny kod błędu wróć do początku dokumentacji.

Przykładowa błedna odpowiedź:
{
  "status": 0,
  "message": "Unauthorized"
}

Funkcja billing

Funkcja billing umożliwa pobranie aktualnego billingu dla wszystkich numerów usługowych, bądź jednego konkretnego numeru. Domyślnie odpowiadamy z zakresu "Aktualny Miesiąc". Podając dodatkowe parametry można wybrać każdy miesiąc i rok.

Poniżej znajdziesz listę wymaganych parametrów do obsługi billing w formacie:
Wymagany Parametr – Typ Danych – Wyjaśnienie.

Adres: https://numery-premium.pl/api/prm/voice/billing/{number}
Metoda: GET

Przykład zapytanie
$client = new \GuzzleHttp\Client();
$client->request('GET','https://numery-premium.pl/api/prm/voice/billing/{number},[
 'form_params' => [
  'email' => 'email przypisany do konta w Numery-Premium.PL',
  'apikey' => 'apikey otrzymany od Numery-Premium.PL',
]);

Wymagane Parametry

Wymagane Parametry do obsługi funkcji: 'billing'
Parametr Typ Danych Wyjaśnienie
email string Adres email Partnera
apikey string Apikey

Dodatkowe Parametry (nie wymagane)

Dodatkowe Parametry do obsługi funkcji: 'billing' (nie wymagane)
Parametr Typ Danych Wyjaśnienie
{number} string Numer Premium bez +48 bez 00 bez spacji np. 7081234567
month int Dla stycznia '01', dla Grudnia '12'
year int np. 2021

Oczekiwany kod odpowiedzi:200 zapytanie zostało wykonane. Szczegółów szukaj w services.

Przykładowa poprawna odpowiedź:
{
    "status": 1,
    "services": [
        {
            "id": 12328, //id w naszym systemie.
            "src": "123456789", //numer klienta.
            "dst": "708708708", //Usługa.
            "start": "2021-06-25 21:47:47", //Godzina, w której połączenie zacząło dzwonić pod 'toDst' (czyli numer do przekierowania usługi).
            "answer": "2021-06-25 21:48:02", //Godzina, w której odebrano połączenie.
            "end": "2021-06-25 22:07:14", //Godzina zakończenia połączenia.
            "duration": 1166, //całkowity czas połączenia.
            "billsec": 1152, // czas rozmowy.
            "disposition": "ANSWERED",
            "billcost": 1.92, //koszt przekierowania odjęty od zarobku.
            "toDst": "601123456" //numer podany jako numer do przekierowania w chwili wdzwniania, czyli ten pod który przekazaliśmy połączenie.
        },
        {
            "id": 12330,
            "src": "123456789",
            "dst": "708600700",
            "start": "2021-06-25 22:46:00",
            "answer": "2021-06-25 22:46:22",
            "end": "2021-06-25 22:59:23",
            "duration": 802,
            "billsec": 780,
            "disposition": "ANSWERED",
            "billcost": 1.3,
            "toDst": "601123456"
        },
    ]
}

Gdzie: status => 1 oznacza, że zapytanie zostało prawidłowo przetworzone. W services dostępne są dodatkowe informacje.

Jeśli status inny niż 1 szukaj informacji w message. Zazwyczaj w tym miejscu, jesli kod inny niż 200 wystąpił problem z logowaniem do usługi. Sprawdź czy parametr email, oraz apikey jest prawidłowy, lub czy używasz wspieranej metody.

Przykładowa błedna odpowiedź:
{
  "status": 0,
  "message": "Unauthorized"
}
lub
{
  "status": 0,
  "message": "Not found number in your account"
}

Błedne kody odpowiedzi:
401 email, lub apikey jest nieprawidłowy.
404 Nie znaleziono wskazanego numeru na twoim koncie.
405 Zła metoda.
Jeśli inny kod błedu wróc do początku dokumentacji sprawdzając uprzednio czy nie masz oczywistego błędu w swoim kodzie.

Funkcja balance

Funkcja balance pokazuje aktualny stan konta klienta.

Poniżej znajdziesz listę wymaganych parametrów do obsługi billing w formacie:
Wymagany Parametr – Typ Danych – Wyjaśnienie.

Adres: https://numery-premium.pl/api/account/balance
Metoda: GET

Przykład zapytanie
$client = new \GuzzleHttp\Client();
$client->request('GET','https://numery-premium.pl/api/account/balance,[
 'form_params' => [
  'email' => 'email przypisany do konta w Numery-Premium.PL',
  'apikey' => 'apikey otrzymany od Numery-Premium.PL',
]);

Wymagane Parametry

Wymagane Parametry do obsługi funkcji: 'billing'
Parametr Typ Danych Wyjaśnienie
email string Adres email Partnera
apikey string Apikey

Oczekiwany kod odpowiedzi:200 zapytanie zostało wykonane. Szczegółów szukaj w message.

Przykładowa poprawna odpowiedź:
{
  "status": 1,
  "message": {
    "netto": 20,
    "tax": 23,
    "brutto": 24.6
  }
}

Gdzie: status => 1 oznacza, że zapytanie zostało prawidłowo przetworzone. W message dostępne są dodatkowe informacje.

Jeśli status inny niż 1 szukaj informacji w message. Zazwyczaj w tym miejscu, jesli kod inny niż 200 wystąpił problem z logowaniem do usługi. Sprawdź czy parametr email, oraz apikey jest prawidłowy, lub czy używasz wspieranej metody.

Przykładowa błedna odpowiedź:
{
  "status": 0,
  "message": "Unauthorized"
}

Błedne kody odpowiedzi:
401 email, lub apikey jest nieprawidłowy.
405 Zła metoda.
Jeśli inny kod błedu wróc do początku dokumentacji sprawdzając uprzednio czy nie masz oczywistego błędu w swoim kodzie.

Funkcja historyWallet

Funkcja historyWallet przekazuje historie portfela/zakupów/doładowań konta klienta. Wyświetlanych jest ostatnich 50 rekordów.

Poniżej znajdziesz listę wymaganych parametrów do obsługi billing w formacie:
Wymagany Parametr – Typ Danych – Wyjaśnienie.

Adres: https://numery-premium.pl/api/account/balance/history
Metoda: GET

Przykład zapytanie
$client = new \GuzzleHttp\Client();
$client->request('GET','https://numery-premium.pl/api/account/balance/history,[
 'form_params' => [
  'email' => 'email przypisany do konta w Numery-Premium.PL',
  'apikey' => 'apikey otrzymany od Numery-Premium.PL',
]);

Wymagane Parametry

Wymagane Parametry do obsługi funkcji: historyWallet
Parametr Typ Danych Wyjaśnienie
email string Adres email Partnera
apikey string Apikey

Oczekiwany kod odpowiedzi:200 zapytanie zostało wykonane. Szczegółów szukaj w message.

Przykładowa poprawna odpowiedź:
{
  "status": 1,
  "message": [
    {
      "cost": 2000,
      "balance": 0,
      "description": "Aktywacja usługi nagrywanie rozmów",
      "type": 0,
      "created_at": "2021-06-05T12:41:40.000000Z"
    },
    {
      "cost": 2000, //kwota usługi
      "balance": 2000, //saldo po operacji
      "description": "Doładowanie konta", //opis operacji
      "type": 1, //1=>uznanie, 0=> obciążenie
      "created_at": "2021-06-01T12:34:37.000000Z"
    }
  ]
}

Gdzie: status => 1 oznacza, że zapytanie zostało prawidłowo przetworzone. W message dostępne są dodatkowe informacje.

Jeśli status inny niż 1 szukaj informacji w message. Zazwyczaj w tym miejscu, jesli kod inny niż 200 wystąpił problem z logowaniem do usługi. Sprawdź czy parametr email, oraz apikey jest prawidłowy, lub czy używasz wspieranej metody.

Przykładowa błedna odpowiedź:
{
  "status": 0,
  "message": "Unauthorized"
}

Błedne kody odpowiedzi:
401 email, lub apikey jest nieprawidłowy.
405 Zła metoda.
Jeśli inny kod błedu wróc do początku dokumentacji sprawdzając uprzednio czy nie masz oczywistego błędu w swoim kodzie.

Funkcja invoices

Funkcja invoices przekazuje ostatnich 30 ostatnich faktur. Aby pobrać fakturę skorzystaj z funkcji invoiceDownload, podając {id} danej faktury.

Poniżej znajdziesz listę wymaganych parametrów do obsługi billing w formacie:
Wymagany Parametr – Typ Danych – Wyjaśnienie.

Adres: https://numery-premium.pl/api/account/invoices
Metoda: GET

Przykład zapytanie
$client = new \GuzzleHttp\Client();
$client->request('GET','https://numery-premium.pl/api/account/invoices,[
 'form_params' => [
  'email' => 'email przypisany do konta w Numery-Premium.PL',
  'apikey' => 'apikey otrzymany od Numery-Premium.PL',
]);

Wymagane Parametry

Wymagane Parametry do obsługi funkcji: historyWallet
Parametr Typ Danych Wyjaśnienie
email string Adres email Partnera
apikey string Apikey

Oczekiwany kod odpowiedzi:200 zapytanie zostało wykonane. Szczegółów szukaj w message.

Przykładowa poprawna odpowiedź:
{
  "status": 1,
  "message": [
    {
      "id": 309, //niezbędne do pobrania faktury
      "title": "3/01/2021", //numer faktury
      "netto": "89",
      "status": 1, //opłacona
      "created_at": "2021-01-01T23:44:12.000000Z"
    },
    {
      "id": 308,
      "title": "2/01/2021",
      "netto": "89",
      "status": 1,
      "created_at": "2020-12-31T23:44:12.000000Z"
    }
  ]
}

Gdzie: status => 1 oznacza, że zapytanie zostało prawidłowo przetworzone. W message dostępne są dodatkowe informacje.

Jeśli status inny niż 1 szukaj informacji w message. Zazwyczaj w tym miejscu, jesli kod inny niż 200 wystąpił problem z logowaniem do usługi. Sprawdź czy parametr email, oraz apikey jest prawidłowy, lub czy używasz wspieranej metody.

Przykładowa błedna odpowiedź:
{
  "status": 0,
  "message": "Unauthorized"
}

Błedne kody odpowiedzi:
401 email, lub apikey jest nieprawidłowy.
405 Zła metoda.
Jeśli inny kod błedu wróc do początku dokumentacji sprawdzając uprzednio czy nie masz oczywistego błędu w swoim kodzie.

Funkcja invoiceDownload

Funkcja invoiceDownload umożliwia pobranie wybranej faktury. Aby pobrać fakturę musisz najpierw skorzystać z opcji invoices, skąd otrzymasz {id}, które jest niezbędne do pobrania faktury.

Poniżej znajdziesz listę wymaganych parametrów do obsługi billing w formacie:
Wymagany Parametr – Typ Danych – Wyjaśnienie.

Adres: https://numery-premium.pl/api/account/invoice/{id}
Metoda: GET

Przykład zapytanie
$client = new \GuzzleHttp\Client();
$client->request('GET','https://numery-premium.pl/api/account/invoice/{id},[
 'form_params' => [
  'email' => 'email przypisany do konta w Numery-Premium.PL',
  'apikey' => 'apikey otrzymany od Numery-Premium.PL',
]);

Wymagane Parametry

Wymagane Parametry do obsługi funkcji invoiceDownload
Parametr Typ Danych Wyjaśnienie
email string Adres email Partnera
apikey string Apikey
{id} string id faktury, którą chcesz pobrać

Oczekiwany kod odpowiedzi:200 zapytanie zostało wykonane. Zwrócimy odpowiedni plik.

Przykładowa błedna odpowiedź:
{
  "status": 0,
  "message": "Unauthorized"
}

Błedne kody odpowiedzi:
401 email, lub apikey jest nieprawidłowy.
403 brak dostępu do wybranego zasobu.
405 Zła metoda.

Wersja API

  1. v1.0 - Utworzenie API